Näky, missio ja strategiamme

NÄKYMME

Vuonna 2020 seurakuntamme tavoittaa 2020 lasta ja nuorta ja heidän perheensä.

Vuonna 2013 seurakunnan vanhimmisto, yhdessä nuorisotyötiimin ja palkattujen työntekijöiden kanssa, aloitti prosessin seurakuntamme yhteisen näyn löytymiseksi.

TAVOITTAVA TYÖ

Haluamme seurakuntana parantaa kaupunkilaistemme arkea tarjoamalla konkreettista apua asukkaiden elämään ja olla apuna hengellisessä etsinnässä.

1. ’Kerro kaverille’

 • Opetuksen myötä varustamme seurakuntalaisiamme antamalla heille konkreettisia työkaluja uskosta kertomiseen.
 • Omasta uskosta kertominen luonnollisesti ja rohkeasti tulisi olla osa arkipäivää kaikilla uskovilla.
 • Kehitämme toimintamme ja tilaisuuksiemme laatua jatkuvasti niin, että sinne on helppo kutsua ystäviäkin. Kun meillä on mukavaa yhdessä, kutsumme ystäviämmekin mukaan

2. Tempaukset ja tavoittava työ

 • Tampereella tapahtuu koko ajan jotain. Astumme ulos kirkon seinien ulkopuolelle tavoittamaan ihmisiä, vaikkapa ravintolapäivään tai tapahtumien yöhön.
 • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

3. Pitkäjännitteinen tavoittava työ

 • Lähiötalo -hankkeet

SEURAKUNAN SISÄINEN TYÖ

1. Hengellisen kasvun tukeminen

Tuemme lastemme ja nuortemme hengellistä kasvua, jotta heistä tulisi Jeesuksen seuraajia. Tavoitteemme on rakentaa lapsillemme ja nuorillemme yhtenäinen,
katkeamaton polku, joka tukee heidän hengellistä kasvuaan elämän eri vaiheissa.

2. Perhetyö

Tuemme perheitä lasten hengellisessä kasvatuksessa. Perhetyön kehittäminen on avainasemassa myös lasten ja nuorten tavoittamisessa.

3. Tavoittava työ

Kannustamme lapsiamme ja nuoriamme suuntautumaan ULOS tavoittavaan toimintaan.

4. Tempaukset ja aktiot

Aktiot, eli lyhytaikaiset lähetysmatkat, rohkaisevat nuoriamme uskossaan. Siellä oppii luottamaan Jumalaan, rohkaistuu kertomaan uskostaan ja kokeilla mitä lahjoillaanpalveleminen tarkoittaa. Aktioita voimme järjestää itse tai tehdä yhteistyötä yhteistyöorganisaatioidemme kanssa.

MISSIOMME

 • Seurakuntatyön ja toiminnan tarkoitus ja tavoite on tarjota lähimmäisillemme mahdollisuus löytää yhteys Jumalaan Jeesuksen kautta - kohtaamalla, rakastamalla ja palvelemalla.

NÄKY 2020 -STRATEGIAMME

Kaikenikäisinä seurakuntalaisina pyrimme tavoittamaan kaupunkimme lapsia ja nuoria, sekä huolehtia hyvin niistä, jotka ovat jo toimintamme parissa. Lapset ja

 • nuoret ovat tulevaisuuden seurakunnan vastuun kantajia.
 • Emme unohda ikääntyneitä seurakuntalaisiamme. He ovat työllään
  rakentaneet seurakuntaamme ja mahdollistavat omien ja ulkopuolisten lasten
  ja nuorten tavoittamisen ja huolehtimisen.
 • Seurakunnan strategista päätavoitetta toteutetaan tavoittavalla, ulospäin
  suuntautuvalla työllä, sekä seurakunnan sisäisellä, hengellistä kasvua tukevalla
  työllä.
 • Strategian mahdollistaa ulospäinsuuntautunut ja avoin seurakunta, jossa
  tulemme kohdatuksi ja löydämme paikan palvella.
 • Onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki toiminta kytkeytyy ja tukee Näky
  2020 –strategiaa. Lisäksi strategia kommunikoidaan hyvin sisäisesti ja ulospäin.

ARVOMME perustuvat Raamattuun

 • Jumalan kunnioitus
 • Lähimmäisen rakastaminen
 • Vapaaehtoisuus
 • Avoimuus ja yhteisöllisyys
 • Vastuullisuus

Näkymme on, että vuonna 2020 seurakuntamme tavoittaa 2020 lasta ja nuorta ja heidän perheensä.

Yhteystiedot

 • Puutarhakatu 17, 33210 TAMPERE
 • Toimistoaika ti ja ke kello 13-16 0400 277 334
 • ViaDian ruokajakoinfo 050 308 6883